Our dogs

Ken

Ken

Fomingold Katsio (Riproduttore Selezionato)

pedigree

Makoto

Makoto

Akai Hana Shiro Makoto

Kume

Kume

Fat boy slim

Kiko

Kiko

Kiko Onze Samurai

Asami

Asami

Kotobuki No Kyukihime Go Tokaido Kensha

Sandra

Sandra

Smirnov Style Cassandra

Tsuki

Tsuki

Go-Sakuramachi (Riproduttrice Selezionata)

pedigree

Nina

Nina

Delen Solar Takahana

Amy

Amy

Brigite Bardot Smollis-san

Nana

Nana

Nemesi Mariligo go Tokaido Kensha